Peribahasa

28. Keakraban Minna dengan Suraya ……………….. kerana hubungan mereka terlalu rapat dan sentiasa bersama-sama.

 • A    bagai aur dengan tebing
 • B    bagai isi dengan kuku
 • C    bagai bulan dipagari bintang
 • D    bagai cincin dengan permata

Jawapan:  B

Komen:

 1. Peribahasa A bermaksud saling membantu.
 2. Peribahasa C bermaksud gadis yang cantik
 3. Peribahasa D bermaksud secocok atau sesuai.

29. Alah membeli menang memakai bermaksud…..

 • A    sesuatu barang yang mahal yang dibeli sudah tentu berkualiti
 • B    sesuatu pekerjaan yang susah menjadi mudah jika sering dilakukan
 • C    sesuatu barang yang sukar diperoleh tetapi ramai yang mahu
 • D    sesuatu barang yang sesuai dipakai jika harganya berpatutan

Jawapan:  A

Komen:

 1. Peribahasa di atas itu juga bermaksud tak apalah harganya mahal sedikit, asalkan bermutu dan tahan lama.