2. Ketua darjah itu menampalkan jadual ujian ………….. papan kenyataan kelas.

 • A   di
 • B    pada
 • C    atas
 • D    ke

Jawapan:  B

5. Dalam keadaan yang …………. itu, agak sukar bagi saya mengecamkan suara adik.

 • A    riuh
 • B    kalut
 • C    bingit
 • D    kacau

Jawapan:  A

Komen:

 1. Maksud riuh ialah bunyi bising (suara)
 2. Maksud kalut ialah tidak teratur, kacau, kusut
 3. Maksud bingit ialah menjadi pekak kerana bunyi bising, tidak selesa (telinga)
 4. Maksud kacau ialah tidak tersusun, tidak tenteram