Sistem penggredan baru SPM akan diperkenalkan pada tahun ini. Pelajar akan diberikan gred berdasarkan kecemerlangan peperiksaan dengan kategori cemerlang bermula A+, A, A-, B+, B, C+, C, D, E dan G. Gred baru ini akan menggantikan gred lama iaitu 1A, 2A, 3B, 4B, 5C, 6C, 7D, 8E dan 9G.

Tujuan diperkenalkan penggredan baru adalah untuk menggantikan kaedah lama yang tidak mempunyai pecahan gred bagi calon cemerlang. Berdasarkan kaedah lama, sukar bagi Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi memilih mereka yang benar-benar cemerlang dan layak mendapat tajaan dan universiti terkemuka.

SISTEM GRED BARU SPM

  • –        >    A+
  • 1A     >    A
  • 2A     >    A-
  • 3B      >    B+
  • 4B      >    B
  • 5C      >    C+
  • 6C      >    C
  • 7D      >    D
  • 8E      >    E
  • 9G      >    G

Gred A+ ( cemerlang ) akan ditambahkan melalui penggredan baru ini.