Jawapan soalan kertas BM I berdasarkan pengamatan penulis:-

 1. B
 2. D
 3. B
 4. C
 5. D
 6. C
 7. A
 8. A
 9. D
 10. D
 11. D
 12. B
 13. A
 14. A
 15. A
 16. D
 17. D
 18. A
 19. A
 20. C bukannya A
 21. B
 22. C
 23. B
 24. D
 25. B
 26. A
 27. B
 28. B
 29. D
 30. C
 31. C
 32. D
 33. D
 34. B
 35. B bukannya C
 36. D
 37. D
 38. C
 39. B
 40. C

Pada pandangan penulis, soalan BM I PMR 2009 agak mudah dan pasti melegakan calon-calon. Semoga berjaya.