Tema:-

 • Pengalaman seorang pensyair yang menjadikan kisah orang lain sebagai sumber ilham untuk berkarya.

Persoalan:-

 • Kehidupan manusia dipenuhi oleh pelbagai keadaan seperti suka, sedih, takut dan sebagainya.
 • Pensyair biasanya mendapat bahan tulisannya melalui pengamatannya terhadap kehidupan manusia yang ditemuinya.
 • Pengalaman banyak mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang.
 • Ketelitian dalam berkarya.
 • Kehidupan seorang penulis.

Nilai:-

 • Bersimpati > Pensyair bersimpati terhadap kesusahan masyarakat yang ditemuinya.
 • Berhati-hati > Pensyair sentiasa berhati-hati dalam memilih cerita dan pengalaman orang untuk dijadikan sumber ilham.
 • Bantu-membantu > Pensyair membantu golongan bawahan dengan menyalurkan masalah mereka untuk tatapan masyarakat.

Pengajaran:-

 • Kita hendaklah bersimpati terhadap orang yang hidup dalam kedaifan > Pensyair mendengar masalah mereka dan menyalurkannya untuk tatapan umum.
 • Manusia mestilah berhati-hati dalam segala tindakan agar tidak mendatangkan sebarang masalah > Pensyair amat berhati-hati memilih bahan untuk dijadikan karya agar tidak tersalah pilih dan menyusahkan diri sendiri serta menjamin mutu karya yang dihasilkan.
 • Kita perlu saling membantu > Pensyair membantu golongan bawahan dengan menjadi wakil menyalurkan masalah mereka melalui karyanya.