Bahagian A:

(Masa: 45 minit; markah: 30)

  • Lihat gambar di bawah dengan teliti (tidak disertakan). Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menangani vandalisme. Panjang huraian hendaklah antara 200 – 250 patah kata.

Bahagian B:

(Masa: 1 jam 30 minit; markah 100)

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah kata.

  • 1.     Remaja memang suka mengikut trend semasa dari segi gaya hidup dan berpakaian. Trend ini akan mempengaruhi budaya hidup masyarakat Malaysia pada masa akan datang. Ulaskan pernyataan di atas.
  • 2.      Keluarga memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak. Oleh itu pendidikan anak-anak sebenarnya bermula dari rumah. Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.
  • 3.     Pencapaian beberapa jenis sukan di negara kita perlu ditingkatkan. Sehubungan itu, Kementerian Belia dan Sukan juga persatuan sukan perlu mengatur strategi bagi mengembalikan kegemilangan mutu sukan negara. Tulis rencana tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkenaan bagi meningkatkan mutu sukan negara.
  • 4.     Pada masa ini persengketaan dan peperangan masih berlaku di beberapa tempat. Hal ini telah menjejaskan keharmonian sosial dan perkembangan ekonomi dunia. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut.
  • 5.     “Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat” bermaksud perpaduan dapat diwujudkan melalui kerjasama anggota masyarakat. Berdasarkan maksud peribahasa itu, tulis cerpen yang menggambarkan kerjasama dalam kehidupan masyarakat majmuk.