35. Latar masyarakat yang tidak terdapat dalam keseluruhan cerita ini ialah …

  • A    rakyat jelata yang sentiasa hidup dalam ketakutan.
  • B    para pembesar yang sentiasa taat kepada pemerintah.  √
  • C    masyarakat yang menjalinkan hubungan dengan negara luar.
  • D    masyarakat yang mempunyai strategi peperangan yang hebat.

Setelah cikgu membaca teks asal cerita Raja Bersiung, maka jawapan yang paling tepat untuk soalan di atas ialah B dan bukannya C seperti yang dinyatakan oleh cikgu sebelum ini.

* Latar masyarakat yang TIDAK … semestinya jawapan B kerana ternyata bahawa para pembesar tidak taat kepada pemerintah iaitu Raja Bersiung yang tidak mendengar nasihat pembesar supaya menghentikan tabiat suka meminum darah manusia. Kerana itulah juga akhirnya Raja Bersiung dihalau pembesar dan permaisuri.

…. maafkan cikgu.