27.

I      Ibu menghidangkan rakan-rakan saya pelbagai masakan yang lazat.   X

II    Masyarakat pada zaman purba suka berpindah dari satu tempat ke satu tempat.

III  Hiasan dalaman di pejabat Encik Rajen amat cantik dan menarik.

IV   Gadis ayu yang berselendang merah itu anak siapakah?   X

  • A    I dan II
  • B    II dan III    √
  • C    III dan IV
  • D    I dan IV

Komen:-

  1. Ayat I salah kerana penggunaan kata menghidangkan > menghidangi
  2. Ayat IV salah kerana penggunaan kata partikel kah di hujung ayat tanya. kah tidak boleh digunakan di hujung ayat tanya.
  • Itu kereta kamukah?   X
  • Dia sudah balikkah?   X
  • Esok cutikah?   X

Jawapan untuk soalan 27 ialah B.