Archive for November 6, 2009


Kuala Lumpur 5 Nov.- Draf pindaan Akta DBP 1959 sedang disemak dan dijangka dibawa ke kabinet sebelum dibentangkan di parlimen pada tahun depan. Jika sebelum ini DBP langsung tidak diberikan sebarang kuasa dalam menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat, pindaan ini diharapkan dapat mengubah senario  tersebut.

Pindaan Akta DBP ini diharapkan bukan sahaja untuk membanteraskan gejala ‘bahasa rojak’ bahkan juga dapat meletakkan bahasa Melayu di tempat yang teratas, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan.

Komen penulis: Jangan hangat-hangat tahi ayam sudahlah…?

Advertisement
  • “Demo kecek molek sikit. Ambo tak suko demo dok belawak kok sir.”

Maksud ayat cakap ajuk dialek Kelantan di atas ialah:-

  • Kamu cakap baik-baik sedikit. Saya tak suka kamu bercakap bohong tak tentu hala.

Kata ‘kecek’ bermaksud cakap, bercakap, bertutur. Sebutannya ialah ke-cek. Bu-a pula membawa maksud bercakap, cakap banyak yang lebih kepada bohong atau cakap tak jujur. Bu-a juga boleh membawa maksud menipu, sama dengan kata belawak. Contoh ayat:-

  1. Mu ni suko bena bu-a. ( Awak ni suka sangat bercakap. )
  2. Jange cayo dio, dio acak bena bu-a. ( Jangan percaya dia, dia kerap bercakap bohong/menipu.)
  3. Bakpo gak mu suko ke-cek belawak? ( Mengapa kamu suka cakap bohong?)