Analisis BM 2 Percubaan Negeri Johor

 • Soalan 1: Rumusan ( berkenaan kepentingan kokurikulum dan kekangan dalam pelaksanaannya)
 • Soalan 2(a): Petikan Umum ( berdasarkan petikan rumusan)
 • Soalan 2(b): Petikan Drama: Kerusi, Antologi Kerusi
 • Soalan 2(c): Petikan Prosa Klasik: Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya, Antologi Anak Laut.
 • Soalan 2(d): Petikan Puisi: Sajak Jalan-jalan Raya Kotaku, Antologi Anak Laut.
 • Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
 1. Bina ayat
 2. Tukar ayat pasif kepada ayat aktif
 3. Mengesan 3 kesalahan ejaan dan 3 kesalahan imbuhan dalam petikan.
 4. Mengesan 3 kesalahan bahasa dan 3 penggunaan kata dalam 3 ayat.
 5. 3 peribahasa yang menggambarkan situasi yang berbeza dalam petikan.
 • Soalan 4: Novel
 1. Berdasarkan novel yang anda kaji, jelaskan kesan yang anda alami selepas membaca novel tersebut.
 2. Huraikan peristiwa yang membuktikan nilai kerjasama dalam dua buah novel yang telah anda kaji.
Advertisements