Soalan esei bentuk syarahan dan ucapan agak popular juga dalam peperiksaan. Hal ini demikian, pelajar mestilah mengetahui bentuk dan teknik penulisan esei berkenaan dengan jelas.

Kebanyakan pelajar beranggapan bahawa dua bentuk esei syarahan dan ucapan ini lebih kurang sama walhal sebenarnya tidak.

  • Syarahan:
  1. Juga disebut pidato ini lebih kepada matlamat untuk meyakinkan pendengar atau pembaca terhadap sesuatu isu yang dikemukakan.
  2. Terdapat dua situasi yang berbeza bagi karangan syarahan sama ada dalam konteks pertandingan ataupun bukan pertandingan.
  3. Bentuk esei ini memperlihatkan usaha untuk menegaskan sesuatu pendirian terhadap isu yang dikemukakan.
  • Ucapan:
  1. Esei bentuk ini bukanlah untuk meyakinkan audiens tentang sesuatu isu.
  2. Esei bentuk ini lebih kepada situasi mengalu-alukan, meraikan, merasmikan majlis pembukaan atau penutupan dan sebagainya.
  3. Ucapan lebih kepada tujuan untuk menyampaikan sesuatu kenyataan sahaja. Lebih lembut nada dan gaya penulisan mahupun pengucapannya.