Membetulkan kesalahan ejaan dan penggunaan imbuhan dalam ayat.

  1. Rakyat di segenap pelusuk negara terkejut apabila mendengar berita tentang penculikkan anak Menteri Besar itu.
  • Kesalahan ejaan: pelusuk > pelosok
  • Kesalahan imbuhan: penculikkan > penculikan

Membetulkan kesalahan kata dan kesalahan bahasa dalam ayat.

  1. Usaha untuk memperluas jalan ke kampung itu sedang mereka jalankan.
  • Kesalahan kata: memperluas > memperlebar
  • Kesalahan bahasa: sedang mereka jalankan > sedang dijalankan oleh mereka.