Kata hubung ialah sejenis kata tugas, juga disebut sebagai kata penyambung ayat. Terdiri daripada dua jenis, iaitu:-

 • kata hubung gabungan
 • kata hubung pancangan

Kata Hubung Gabungan (KHG)

 1. Berfungsi menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya.
 2. Ayat yang terbentuk daripada penggunaan KHG dinamakan ayat majmuk gabungan.
 3. Antara contoh KHG ialah dan, atau, tetapi, lalu, serta, sambil, malahan, dan kemudian.

Contoh penggunaan KHG dalam ayat:-

 1. Ali makan nasi dan adiknya minum kopi.
 2. Abu pergi mandi di sungai atau di kolam.
 3. Dolah lulus temu duga tetapi adiknya gagal.
 4. Dia menggelecek bola lalu menendang ke arah pintu gol.

Kata Hubung Pancangan (KHP)

 1. Digunakan untuk menyambung klausa-klausa yang tidak setara.
 2. KHP terbahagi kepada 3:-
 • Kata hubung pancangan relatif
 • Kata hubung pancangan komplemen
 • Kata hubung pancangan keterangan

® Kata hubung pancangan ini akan dibincangkan pada kesempatan yang lain.

 

 

Advertisement