Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Kepada semua pelajar Tingkatan 3 (2010) SM. Sains Tengku Muhammad Faris Petra, anda dikehendaki menyiapkan satu tugasan mudah bagi Panitia Bahasa Melayu. Tugasan tersebut ialah:-

  • Kajian Novel Tg. 3 (Kanang Cerita Seorang Pahlawan)
  1. Tuliskan sinopsis novel dengan memasukkan fakta-fakta penting.
  2. Nyatakan tema serta persoalan dengan menyertakan contoh peristiwa yang terdapat dalam novel itu.
  3. Senaraikan watak dan perwatakannya secara ringkas tetapi padat.

Tugasan ini hendaklah dijilid dan dihantar kepada guru-guru Bahasa Melayu pada minggu pertama persekolahan tahun 2010.

Sekian, terima kasih.