Archive for November 24, 2009


Soalan 3:-

Pada pendapat anda, selain menyiapkan kerja rumah, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh murid untuk berjaya dalam pelajaran? (4m)

Jawapan: (hanya usaha yang dilakukan oleh murid)

 • Usaha yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk berjaya dalam pelajaran ialah:-
 1. bertanyakan guru   > 2 markah
 2. mengulang kaji pelajaran   > 2 markah
 3. belajar / berbincang dalam kumpulan   > 2 markah
 4. mengunjungi perpustakaan   > 2 markah
 5. membeli buku rujukan   > 2 markah
 6. menghadiri kelas tuisyen   > 2 markah
 7. menyertai kem motivasi   > 2 markah
 8. menumpukan perhatian ketika guru mengajar   > 2 markah
 9. menghadiri seminar menjawab soalan   > 2 markah
 10. berdoa kepada Tuhan   > 2 markah
 11. makan makanan seimbang supaya otak menjadi cerdas   > 2 markah
 • Usaha guru / ibu bapa / masyarakat  > 0 markah
 • Jawapan yang diambil dalam petikan   > 0 markah

Jawapan yang menggabungkan mana-mana dua usaha di atas dan menggunakan ayat yang lengkap akan mendapat 4 markah.

Advertisement

Soalan 2:

Jelaskan pandangan sesetengah pihak yang kurang bersetuju tentang pemberian kerja rumah kepada murid-murid. ( 4 markah)

Jawapan:

 • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah ….
 1. menyusahkan ibu bapa kerana terpaksa menghabiskan masa yang banyak untuk membimbing anak-anak membuat kerja rumah – ( 2 markah) serta merompak masa kanak-kanak untuk berkembang dari segi jasmani. – ( 2 markah )
 • Calon akan mendapat 2 markah jika:
 1. menjawab sebahagian daripada jawapan di atas.
 2. menjawab menggunakan jawapan yang tidak lengkap dari segi ayat.
 3. mengemukakan kedua-dua pandangan dengan tepat tetapi menggunakan sistem poin atau nombor.
 • calon akan mendapat 1 markah jika:
 1. mengemukakan satu pandangan dengan ayat yang tidak lengkap;-
 • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah akan menyusahkan ibu bapa.  – (1 markah).
 • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah akan merompak masa kanak-kanak. – (1 markah.)

Calon yang mengemukakan jawapan yang tidak merujuk petikan – 0 markah.

Soalan 1:

Apakah maksud frasa masa senggang?

Jawapan:

 • Maksud masa senggang ialah waktu lapang – 2 markah
 • Maksud masa senggang ialah waktu rehat  – 2 markah
 • Maksud masa senggang ialah waktu terluang  – 2 markah
 • Maksud masa senggang ialah masa lapang/masa rehat/masa terluang  – 1 markah (hanya memberikan maksud satu patah kata sahaja)
 • Jika jawapan tidak menggunakan ayat lengkap, contoh:-
 1. waktu lapang  – 1 markah
 2. waktu rehat  – 1 markah
 3. waktu terluang  – 1 markah
 • Markah akan kosong jika:-
 1. Maksud masa senggang ialah waktu kosong.
 2. Masa senggang bermaksud waktu lapang atau waktu kosong.
 3. Masa senggang ialah waktu lapang yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan pelbagai aktiviti. (Jawapan huraian – 0 markah)
 4. Kelapangan waktu.

Ringkasnya untuk menjawab soalan 1, calon atau pelajar mestilah menjawab menggunakan ayat lengkap dan maksud frasa itu hendaklah dijelaskan secara ringkas tanpa menghuraikannya.

Calon juga mestilah memberikan maksud untuk kedua-dua patah kata tersebut iaitu:

 • masa  > waktu
 • senggang  > lapang / rehat / terluang / lenggang