Soalan 1:

Apakah maksud frasa masa senggang?

Jawapan:

 • Maksud masa senggang ialah waktu lapang – 2 markah
 • Maksud masa senggang ialah waktu rehat  – 2 markah
 • Maksud masa senggang ialah waktu terluang  – 2 markah
 • Maksud masa senggang ialah masa lapang/masa rehat/masa terluang  – 1 markah (hanya memberikan maksud satu patah kata sahaja)
 • Jika jawapan tidak menggunakan ayat lengkap, contoh:-
 1. waktu lapang  – 1 markah
 2. waktu rehat  – 1 markah
 3. waktu terluang  – 1 markah
 • Markah akan kosong jika:-
 1. Maksud masa senggang ialah waktu kosong.
 2. Masa senggang bermaksud waktu lapang atau waktu kosong.
 3. Masa senggang ialah waktu lapang yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan pelbagai aktiviti. (Jawapan huraian – 0 markah)
 4. Kelapangan waktu.

Ringkasnya untuk menjawab soalan 1, calon atau pelajar mestilah menjawab menggunakan ayat lengkap dan maksud frasa itu hendaklah dijelaskan secara ringkas tanpa menghuraikannya.

Calon juga mestilah memberikan maksud untuk kedua-dua patah kata tersebut iaitu:

 • masa  > waktu
 • senggang  > lapang / rehat / terluang / lenggang