Soalan 2:

Jelaskan pandangan sesetengah pihak yang kurang bersetuju tentang pemberian kerja rumah kepada murid-murid. ( 4 markah)

Jawapan:

  • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah ….
  1. menyusahkan ibu bapa kerana terpaksa menghabiskan masa yang banyak untuk membimbing anak-anak membuat kerja rumah – ( 2 markah) serta merompak masa kanak-kanak untuk berkembang dari segi jasmani. – ( 2 markah )
  • Calon akan mendapat 2 markah jika:
  1. menjawab sebahagian daripada jawapan di atas.
  2. menjawab menggunakan jawapan yang tidak lengkap dari segi ayat.
  3. mengemukakan kedua-dua pandangan dengan tepat tetapi menggunakan sistem poin atau nombor.
  • calon akan mendapat 1 markah jika:
  1. mengemukakan satu pandangan dengan ayat yang tidak lengkap;-
  • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah akan menyusahkan ibu bapa.  – (1 markah).
  • Pandangan sesetengah pihak tentang kerja rumah akan merompak masa kanak-kanak. – (1 markah.)

Calon yang mengemukakan jawapan yang tidak merujuk petikan – 0 markah.

Advertisement