Kata praklausa ialah sejumlah kata yang terletak di depan klausa seperti :-

 • kata seru ( aduh, cis, wah, oh, amboi, …. )
 1. Aduh, sakitnya gigiku!
 2. Cis, berani kaumelawan!
 • kata tanya ( berapa, apa, bila, mana, …. )
 1. Berapakah jumlah wang awak?
 2. Bilakah kamu mahu bayar?
 • kata perintah ( jangan, tolong, usah, sila, … )
 1. Jangan buat bising di sini.
 2. Sila ambil buku anda.
 • kata pembenar ( ya, benar, betul. )
 1. Ya, itulah keretanya.
 2. Benar, dialah isteri saya.
 • kata pangkal ayat ( maka, alkisah, adapun,… )
 1. Maka puteri pun diarak ke istana.
 2. Alkisah tidak beberapa lama kemudian, matilah pemberontak itu.
Advertisements