Hukum D-M diguna pakai ketika kita membentuk kata majmuk khususnya frasa nama. D bermaksud ‘diterangkan’ iaitu unsur inti (benda) kemudian M bermaksud ‘menerangkan’ merupakan unsur penerang atau sifat sesuatu benda itu.

FRASA NAMA

DITERANGKAN (INTI)

MENERANGKAN (PENERANG/ADJEKTIF)

askar

kain

Cikgu

Klinik

garam

pencen

buruk

Bahasa

Azim

kasar

  • Ringkasnya penggunaan susunan unsur frasa nama yang bertentangan dengan peraturan di atas adalah tidak gramatis, antaranya seperti:-
  1. Aliza Restoran
  2. Polis Kadet
  3. Ariesya Klinik
  4. goreng pisang

Walau bagaimanapun, terdapat juga kes kekecualian bagi peraturan D-M, iaitu sifat /penerang mendahului unsur inti/ benda yang diterang. Hal ini demikian berpunca daripada sudah terlalu biasa penggunaannya, terutamanya pada nama-nama jawatan. Antara contohnya ialah:-

  • perdana menteri
  • naib presiden
  • timbalan pengerusi
  • ibu pejabat
  • naib yang dipertua

Unsur inti dalam frasa nama di atas ialah menteri, presiden, pengerusi, pejabat dan yang dipertua (sepatutnya berada di depan atau disebut dahulu).

Advertisements