Archive for Disember 7, 2009


Hukum dalam Islam…?

Terdapat 5 jenis hukum dalam Islam iaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah.

1. Wajib

 • Sesuatu hukum atau perintah yang mesti dilakukan. Jika hukum atau perintah itu dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika sebaliknya akan berdosa. Misalnya sembahyang fardu, jika ditinggalkan akan mendapat dosa.

2. Sunat

 • Sesuatu hukum atau perintah jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa seperti sembahyang terawih.

3. Haram

 • Sesuatu hukum atau perintah (larangan) jika dilakukan akan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala seperti larangan meminum arak.

4. Makruh

 • Sesuatu hukum atau perintah (larangan) jika dilakukan tidak dihukum berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala seperti memakan makanan yang berbau busuk.

5. Mubah

 • Sesuatu yang dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Tidak diberikan pahala atau mendapat dosa.

 

Sesuci hati nan murni…?

 

Terdapat 4 golongan kata dalam bahasa Melayu, iaitu:

 1. Kata Nama
 2. Kata Kerja
 3. Kata Adjektif
 4. Kata Tugas
 • Kata Tugas

Kata tugas ialah sejenis kata yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu.

Kata tugas tidak membawa makna apa-apa jika wujud atau hadir bersendirian tanpa golongan kata lain seperti kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Kata tugas bertugas sebagai penyempurna atau pelengkap sesuatu ayat. Tanpa kata tugas, sesuatu ayat akan janggal dan tidak gramatis.

Kata tugas dapat dibahagikan kepada 16 jenis berdasarkan tugas dan peranan yang dibawanya. Antaranya;-

 1. kata sendi nama
 2. kata hubung
 3. kata tanya
 4. kata perintah
 5. kata pangkal ayat
 6. kata bantu
 7. kata penguat
 8. kata penegas
 9. kata nafi
 10. kata pemeri
 11. kata pembenar
 12. kata arah
 13. kata bilangan
 14. kata penekan
 15. kata pembenda
 16. kata seru

Betapa Damai ciptaan-Nya...?