Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

3(b) Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.  ( 6 markah )

(i) Adakah Encik Amran hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?

Jawapan:

  • Adakah Encik Amran hendak ke Muzium Negara?
  • Adakah Encik Amran hendak ke Putrajaya?

(ii) Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan.

Jawapan:

  • Pendebat itu petah berhujah.
  • Pendebat itu bijak mematahkan hujah lawan.

(iii) Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.

Jawapan:

  • Siswazah berpandangan jauh.
  • Siswazah itu tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.
Advertisements