Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

3(b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.  ( 6 markah )

(i) Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006.

Jawapan:

  • Beberapa buah buku masakan tradisional telah saya hasilkan antara tahun 2000 hingga 2006.

(ii) Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah.

Jawapan:

  • Sayur-sayuran di belakang rumah mesti kamu siram setiap petang.

(iii) Pelatih Program Latihan Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan.

Jawapan:

  • Latihan intensif selama tiga bulan dijalani oleh pelatih Program Latihan Khidmat Negara.
Advertisements