Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

3(b) Tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud asalnya. ( 6 markah )

(i) Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama.

Jawapan:

  • Kita akan memikul tugas mengisi kemerdekaan negara bersama-sama.

(ii) Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan, tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat.

Jawapan:

  • Semenjak kerajaan melancarkan program kitar semula, tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat.

(iii) Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotong-royong pada minggu lepas.

Jawapan:

  • Mereka telah membina sebuah gelanggang badminton secara bergotong-royong pada minggu lepas.
Advertisements