Soalan 2(a): Petikan Umum

(i) Berikan maksud frasa keadaan yang merimaskan. (2 markah)

 • Maksud keadaan yang merimaskan ialah situasi/suasana yang tidak selesa/merunsingkan/ suasana yang gelisah   > 2 markah
 • keadaan yang merunsingkan  > 1 markah
 • situasi/suasana yang merimaskan  > 1 markah

(ii) Pengarang mengemukakan beberapa kesan yang dialami jika seseorang tidak mendapat tidur yang cukup. Nyatakan 3 kesan tersebut.     (3 markah)

 • Antara kesan jika tidak cukup tidur ialah proses penyimpanan maklumat terganggu, tumpuan dalam membuat keputusan dan perancangan terjejas dan menjejaskan pusingan biologi seseorang. (3m)
 • Antara kesanya ialah:-
 1. proses penyimpanan maklumat terganggu.
 2. tumpuan dalam membuat keputusan dan perancangan terjejas.
 3. menjejaskan pusingan biologi seseorang. (1 markah) > jawapan dalam bentuk poin.

(iii) Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang menghadapi masalah sukar tidur? Kemukakan 4 punca. (4m)

 • Pada pendapat saya antara punca sukar tidur ialah persekitaran bilik tidur yang tidak kondusif, masalah kesihatan yang dihadapi,  terlebih tidur pada waktu siang dan masalah rumah tangga.  > 4 markah
 • Selain jawapan di atas diterima jika sesuai.

Ciptaan Allah...

  Advertisements