Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

3c: Mengesan kesalahan ejaan dan imbuhan. (6 markah)

(i) Pengusaha kafetaria itu telah dikenakan tindakan kerana persediaan makanan yang tidak bersih.

 • kafetaria  > kafeteria
 • persediaan  > penyediaan/menyediakan

(ii) Peragawati itu menggunakan losyen berjenama terkenal untuk melembuti kulitnya.

 • losyen  > losen
 • melembuti  > melembutkan

(iii) Penggunaan peralatan eletronik membolehkan murid-murid mengikuti kaedah pelajaran terkini.

 • eletronik  > elektronik
 • pelajaran  > pembelajaran/pemelajaran

3d: Mengesan kesalahan kata dan tatabahasa. (6 markah)

(i) Pencemaran alam sekitar pada tahap besar akan menyebabkan sesebuah negara mengalami kerugian di dalam jangka masa panjang.

 • besar  > serius/kritikal/tinggi
 • di dalam  > dalam

(ii) Amalan pemakanan lengkap dalam kalangan masyarakat adalah antara langkah yang berkesan supaya mencegah pelbagai penyakit.

 • lengkap  > seimbang
 • supaya  > bagi/untuk

(iii) Tindakan tatatertib akan dikenakan pada pegawai yang melakukan silap laku dalam menjalankan tugas.

 • pada  > kepada/terhadap
 • silap laku  > salah laku/salah