Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

3(a). Bina ayat. ( 6 markah )

(i) tatasusila > maksudnya adat sopan santun / budi pekerti baik. Contoh ayat:

  • Kita mestilah bijak menjaga tatasusila ketika berada di perantauan.

(ii) tatacara > maksudnya adat istiadat / cara / peraturan. Contoh ayat:

  • Para tetamu seharusnya menghormati tatacara sesuatu majlis yang dihadiri.

(iii) prasyarat > maksudnya syarat yang mesti dipatuhi / syarat yang amat penting. Contoh ayat:

  • Untuk berjaya dalam perniagaan, ilmu dan pengalaman menjadi prasyarat yang utama.

(iv) prasejarah > maksudnya zaman purbakala / zaman sebelum sejarah tertulis. Contoh ayat:

  • Di dalam gua itu terdapat artifak sejarah tinggalan manusia prasejarah.

(v) dwibahasa > maksudnya dua bahasa. Contoh ayat:

  • Buku panduan ini disediakan dengan menggunakan dwibahasa untuk kemudahan para pengunjung.

(vi) dwitahunan > maksudnya dua tahun sekali. Contoh ayat:

  • Acara Sukan Malaysia atau SUKMA dianjurkan secara dwitahunan.