Archive for Disember 28, 2009


 1. Memegang peranan sebagai ketua keluarga.
 2. Menunaikan kewajipan sebagai suami mengikut ikatan janji.
 3. Isteri dianggap sebagai jiwanya dalam menempuh kehidupan rumah tangga.
 4. Cinta kasih terhadap isteri mestilah dibina dengan penuh kasih sayang, ikhlas, jujur serta dijelmakan dalam sikap dan tindakan.
 5. Setiap perkara hendaklah dibincangkan bersama-sama terutama soal urusan rumah tangga.
 6. Tidak bertindak kasar terhadap isteri sebaliknya memberi kesempatan membaiki diri.
 7. Membantu meringankan beban isteri, baik secara langsung ataupun tak langsung.
 8. Berlaku jujur dan sentiasa mengingati Allah.
 9. Memahami kedudukan sebagai isteri seorang wanita yang mesti ada perbezaan.
 10. Menyelesaikan sengketa dengan bijaksana.
 11. Tidak takut menyatakan kesalahan, segera memaafkan.
 12. Sentiasa ingat bahawa isteri dan anak-anak merupakan amanah Allah.
 13. Mempunyai prinsip dan pedoman bahawa perkahwinan merupakan sesuatu yang mulia di sisi-Nya.
 14. Mempunyai akhlak yang terpuji mengikut ajaran Islam.

Rukun Iman yang kedua selepas beriman kepada Allah ialah, beriman atau percaya kepada malaikat iaitu sejenis makhluk halus yang dicipta oleh Allah. Mereka ini merupakan makhluk alam ghaib. Malaikat ialah makhluk yang tidak dapat dilihat, didengar, disentuh, dicium atau dirasa. Mereka hidup di dalam suatu alam yang berbeza dengan alam kita. Malaikat ialah makhluk yang paling taat, patuh dan sentiasa patuh beribadat menjalankan perintah Allah.

Jumlah para malaikat tidak diketahui, namun kita wajib ketahui 8 malaikat di bawah:-

 1. Malaikat Jibril: Penghulu segala malaikat. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi.
 2. Malaikat Mikail: Tugasnya membahagikan rezeki kepada seluruh makhluk.
 3. Malaikat Izrail: Tugasnya mengambil nyawa sekalian makhluk.
 4. Malaikat Israfil: Tugasnya meniup sangkakala jika tiba khiamat.
 5. Raqib dan Atid: Mencatat amalan baik dan buruk.
 6. Mungkar dan Nakir: Tugasnya menyeksa dan menyoal orang yang telah meninggal dunia di dalam kubur.
 7. Malaikat Malik: Tugasnya menjaga neraka.
 8. Malaikat Ridhwan; Tugasnya menjaga syurga.

Satelit Malaysia...?

Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan inovasi dalam sistem digital melambangkan satu revolusi digital yang telah dan akan mengubah cara manusia berfikir, berhubung, bertindak dan bekerja.

Antara kepentingan teknologi maklumat ialah:-

 • dapat melahirkan masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan.
 • sebagai alat perniagaan dan sosial.
 • sebagai syarat untuk penyertaan dalam persaingan dan perkembangan ekonomi, sosial dan pendidikan.
 • mampu memperoleh segala informasi yang diperlukan.
 • merapatkan hubungan sesama manusia.
 • merapatkan jurang pemisahan antara guru dengan pelajar.
 • menjadi pemangkin kepada perkembangan industri dan ekonomi tempatan.
 • dapat menggalakkan pengaliran wang asing ke negara kita.
 • dapat memajukan sistem pertahanan dan keselamatan negara.
 • berjaya meningkatkan kualiti hidup rakyat.
 • mampu menjimatkan bayaran kos komunikasi.
 • negara dipandang tinggi oleh kawan dan lawan.