1. Memegang peranan sebagai ketua keluarga.
 2. Menunaikan kewajipan sebagai suami mengikut ikatan janji.
 3. Isteri dianggap sebagai jiwanya dalam menempuh kehidupan rumah tangga.
 4. Cinta kasih terhadap isteri mestilah dibina dengan penuh kasih sayang, ikhlas, jujur serta dijelmakan dalam sikap dan tindakan.
 5. Setiap perkara hendaklah dibincangkan bersama-sama terutama soal urusan rumah tangga.
 6. Tidak bertindak kasar terhadap isteri sebaliknya memberi kesempatan membaiki diri.
 7. Membantu meringankan beban isteri, baik secara langsung ataupun tak langsung.
 8. Berlaku jujur dan sentiasa mengingati Allah.
 9. Memahami kedudukan sebagai isteri seorang wanita yang mesti ada perbezaan.
 10. Menyelesaikan sengketa dengan bijaksana.
 11. Tidak takut menyatakan kesalahan, segera memaafkan.
 12. Sentiasa ingat bahawa isteri dan anak-anak merupakan amanah Allah.
 13. Mempunyai prinsip dan pedoman bahawa perkahwinan merupakan sesuatu yang mulia di sisi-Nya.
 14. Mempunyai akhlak yang terpuji mengikut ajaran Islam.