Archive for Disember 29, 2009


Faktor meningkatnya amalan rasuah dalam kalangan kakitangan awam:-

 • Longgarnya pegangan atau integriti seseorang pegawai kerajaan.
 • Perasaan tamak haloba untuk mendapatkan kesenangan hidup.
 • Terhidangnya peluang yang terbuka luas.
 • Penyalahgunaan kuasa melalui jawatan dan amanah yang dipegang.
 • Kurangnya pemantauan dan kawalan daripada pihak pengurusan.
 • Merosotnya penghayatan nilai-nilai agama dan etika.
 • Wujudnya kelemahan dari segi undang-undang dan penguatkuasaan serta pelaksanaannya.
 • Tekanan hidup serta perasaan ingin hidup mewah.
 • Budaya kerja yang tidak ikhlas dan mementingkan diri.
 • Kurangnya kesedaran betapa rasuah boleh menghancurkan diri, institusi dan negara.
 • Semakin wujudnya persaingan dalam ekonomi.
 • Amalan rasuah menjadi perkara biasa dalam kehidupan.
 • Gaji kakitangan kerajaan yang lebih rendah berbanding sektor lain.
 • Sistem pengurusan kewangan kerajaan yang longgar dan tidak telus.
 • Kepimpinan melalui teladan; sesetengah pemimpin politik menonjolkan contoh yang negatif kepada golongan rakyat.

Sejak zaman-berzaman, generasi tua terasuh dengan budaya dan adat sopan yang menekankan nilai-nilai budi dalam setiap aspek kehidupan. Mereka senantiasa meletakkan budi bahasa sebagai pelengkap kehidupan berhemah. Budi bahasa merujuk kepada tutur kata, kelakuan dan sopan santun yang merangkumi akhlak mulia.

Antara langkah melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat ialah:-

 • Kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni untuk menyuburkan amalan mulia ini.
 • Amalan berterima kasih dan menghargai sumbangan perlu dihidupkan kembali.
 • Nilai kerjasama dan tolong-menolong wajar diterapkan kembali secara meluas.
 • Budaya berbahasa yang sopan dan berakhlak mulia perlu dijadikan amalan.
 • Ibu bapa, guru dan masyarakat sekeliling bertanggungjawab mendidik generasi muda agar mengamalkan akhlak yang terpuji.
 • Pihak berwajib mesti memastikan bahawa wujud mekanisme bagi menapis dan menyaring media massa dari luar.
 • Pendidikan di sekolah perlu lebih menekankan aspek pengajaran agama yang relevan bukan sekadar untuk tujuan peperiksaan semata-mata.
 • Pihak berwajib juga perlu mengawal penyebaran maklumat yang berunsur negatif dalam talian internet.