Faktor meningkatnya amalan rasuah dalam kalangan kakitangan awam:-

 • Longgarnya pegangan atau integriti seseorang pegawai kerajaan.
 • Perasaan tamak haloba untuk mendapatkan kesenangan hidup.
 • Terhidangnya peluang yang terbuka luas.
 • Penyalahgunaan kuasa melalui jawatan dan amanah yang dipegang.
 • Kurangnya pemantauan dan kawalan daripada pihak pengurusan.
 • Merosotnya penghayatan nilai-nilai agama dan etika.
 • Wujudnya kelemahan dari segi undang-undang dan penguatkuasaan serta pelaksanaannya.
 • Tekanan hidup serta perasaan ingin hidup mewah.
 • Budaya kerja yang tidak ikhlas dan mementingkan diri.
 • Kurangnya kesedaran betapa rasuah boleh menghancurkan diri, institusi dan negara.
 • Semakin wujudnya persaingan dalam ekonomi.
 • Amalan rasuah menjadi perkara biasa dalam kehidupan.
 • Gaji kakitangan kerajaan yang lebih rendah berbanding sektor lain.
 • Sistem pengurusan kewangan kerajaan yang longgar dan tidak telus.
 • Kepimpinan melalui teladan; sesetengah pemimpin politik menonjolkan contoh yang negatif kepada golongan rakyat.