Kata mustika, mastika dan mestika digunakan bersilih ganti kerana ramai yang menganggapkan bahawa kata tersebut mempunyai makna yang sama. SEBENARNYA hanya kata mestika sahaja sepatut digunakan, yang lain-lain itu sebenarnya tiada dalam kamus.

Mustika dan mastika sebenarnya wujud mungkin kerana faktor kedangkalan ilmu bahasa dan kekerapan penggunaannya seharian. Misalnya kata ‘mustika‘ sering kita dengar melalui nyanyian artis tersohor tanah air.

Kata ‘mestika’ membawa maksud sejenis batu sakti yang biasa terdapat di dalam kepala ular, batu geliga, gemala. Mestika juga bermaksud batu permata yang berharga.

Namun lumrahnya, kata mestika sering dimaksudkan sebagai maksud tercantik dari segi rupa paras, sesuatu yang amat disayangi.

Contoh ayat:-

  • Engkaulah mestika hatiku.
  • Aduhai mestika hati kakanda, tidurlah.