Penulis cuba menyenaraikan istilah sastera yang ejaannya bermula dengan huruf ‘P’. Lihat maksud istilah sastera itu di bawah:-

 • polemik  > perdebatan atau perbincangan sesuatu isu.
 • prolog  > kata-kata yang mendahului sesuatu persembahan sandiwara.
 • prop  > peralatan pentas yang digunakan untuk persembahan.
 • prolifik  > pengarang yang produktif atau banyak menghasilkan karya.
 • primadona  > penyanyi atau pelakon utama dalam opera, drama.
 • plot  > jalinan cerita.
 • plagiat  > mencedok karya orang dan mengaku sebagai karya sendiri.
 • peseban  > balai tempat menghadap.
 • paradoks  > gaya bahasa yang bertentangan dalam ayat.
 • pacal  > yang hina.
 • peterana  > tempat duduk orang atasan.
 • picisan  >rendah mutunya.
 • puri  > istana.
Advertisements