• Ayat ialah susunan kata yang mengandungi maksud atau makna yang sempurna.
  • Ayat yang sempurna mestilah mengandungi sekurang-kurangnya SATU subjek dan SATU predikat.
  1. Subjek + Predikat = Ayat
  2. Subjek + Predikat = Ayat Biasa
  3. Predikat + Subjek = Ayat Songsang
  • Subjek = ialah benda atau perkara yang ingin diterangkan.
  • Predikat = ialah cerita atau perihal yang menerangkan subjek.

AYAT BIASA

SUBJEK

PREDIKAT

1. Azmi pergi ke sekolah.
2. Kambing itu kepunyaan saya.
3. Modul Bahasa Melayu ditulis oleh Cikgu Ali.
About these ads