JUMLAH TINDAKAN KES DAN NILAI RAMPASAN
PENGUATKUASAAN MEMBANTERAS CETAK ROMPAK
TAHUN 2004 HINGGA 30.09.2009
TAHUN JUMLAH KES NILAI RAMPASAN (RM) BIL. PREMIS DIPERIKSA
2004 4,390 59,216,259.00 25,508
2005 3,812 100,370,598.00 38,069
2006 3,792 120,001,103.00 38,166
2007 2,720 54,907,108.49 70,863
2008 1,942 20,680,942.20 150,310
2009 sehingga 30.09.2009 620
14,823,937.00
85,046

Advertisements