STATISTIK ORANG HILANG / JUMPA
SELURUH MALAYSIA

Tahun Jumlah
Keseluruhan Hilang
Jumpa Semula Masih Hilang
2006 2,636 1,534 1,102
2007 2,228 1,326 902
2008 2,093 1,027 1,066
2008
(Jan – Okt)
1,717 751 966
Jumlah 8,674 4,638 4,036