PEMERIKSAAN KE ATAS PREMIS PERNIAGAAN
MENGIKUT KAWASAN SELURUH NEGARA

TAHUN KAWASAN DAN JUMLAH PEMERIKSAAN
JUMLAH
BANDAR LUAR BANDAR ESTET TANAH RANCANGAN KAMPUNG BARU
2004 961,985 388,037 10,589 29,174 3,156 1,392,941
2005 999,298 359,990 14,507 22,025 6,055 1,401,875
2006 788,722 305,071 15,904 22,049 4,144 1,135,890
2007 774,530 202,152 12,152 11,408 14,708 1,015,588
2008 774,530 202,152 12,790 11,408 14,708 1,015,588
2009 sehingga 30.09.2009 647,171
215,960
2,562
15,929
14,843
896,465

Advertisements