Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, maksud kata genre ialah kategori atau jenis karya sastera, bentuk atau kandungan tertentu. Contoh ayat:-

 • Genre sastera yang paling saya gemari ialah puisi moden iaitu sajak.
 • Terdapat pelbagai genre yang harus dipelajari oleh pelajar sekolah menengah antaranya ialah pantun, sajak, syair, cerpen, drama, novel dan lain-lain.

CERPEN

 1. Singkatan daripada rangkai kata ‘cerita pendek’.
 2. Cerita atau cereka yang ditulis dalam bentuk prosa.
 3. Ditulis berdasarkan imiginasi atau mungkin pengalaman penulis kreatif.
 4. Biasanya sesebuah cerpen jumlah patah katanya tidak melebihi 15 000 patah perkataan.
 • Ciri-ciri Cerpen:-
 1. Cereka
 2. Berbentuk prosa
 3. Persoalannya tidak terlalu kompleks
 4. Cerita berfokuskan watak utama
 5. Latar masa, tempat dan masyarakat agak terbatas
 6. Jumlah kata antara 500 – 15 000 patah perkataan
Advertisements