• Ayat mengandungi unsur klausa.
  • Klausa terbentuk daripada unsur frasa.
  • Frasa terdiri daripada bentuk-bentuk kata.
AYAT Guru muda itu sedang mengajar.
KLAUSA guru muda itu sedang mengajar
FRASA

guru muda itu

sedang mengajar

KATA

guru

muda

itu

sedang

mengajar

Advertisements