Terzina ialah istilah sastera yang merujuk kepada sajak yang terbina daripada tiga baris ayat. Lihat contoh sajak “Dunia Sejahtera” oleh Datuk Usman Awang:

  • Isi hidup ini akan kita pelihata
  • Dengan tanah bersama pohon menghijau indah
  • Di atas tulang yang kurus, daging, dan darah.

Terset juga bermaksud rangkap puisi yang terdiri daripada tiga baris dalam satu rangkap. Biasanya terset membentuk dua rangkap terakhir sebuah soneta.

  • Soneta ialah puisi yang terdiri daripada 14 baris keseluruhannya dengan pola rima yang tidak tetap. Biasanya soneta terbina dengan rangkap 8 + 6 atau 4 + 4 + 4 + 2 atau 4 + 4 + 3 + 3.

Stanza ialah bait  yang membentuk kesatuan dalam satu bahagian puisi.

Advertisements