CUTI GURU YANG MENJEJASKAN PENCEN ATAU GANJARAN

JENIS CUTI

JUMLAH CUTI

RUJUKAN

KELULUSAN

CATATAN

Separuh Gaji

180 hari

Perintah AM Bab C 51(a)

– kesihatan guru @

keluarga

– Lawatan sambil belajar ke seberang laut

Pengetua

Tanpa Gaji

360 hari

Perintah Am Bab C 52

JPN

Menjaga Anak

1,825 hari

Pekeliling Perkhidmatan Bil.14/2007 Hanya dalam kes untuk cuti bersalin
Advertisements