Seni pertahanan diri ialah kemahiran dan kepandaian yang dimiliki oleh seseorang dalam selok-belok ilmu mempertahankan diri daripada sebarang ancaman serta gangguan yang boleh mendatangkan bahaya kepada mangsa. Di negara kita, terdapat pelbagai jenis seni pertahanan diri seperti silat, karate, tae kwan do, kendo, kung fu, tomoi dan sebagainya.

Antara kepentingan seni pertahanan diri ialah:-

 • meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam seni pertahanan diri yang diceburi
 • mengelakkan diri remaja daripada terlibat dengan aktiviti yang negatif
 • memastikan tahap kesihatan tubuh badan yang sempurna
 • mampu menjana stamina yang lebih mantap dan daya pemikiran yang lebih cerdas
 • membolehkan kita menjalani kehidupan yang lebih sihat
 • menjadikan kita lebih berdisiplin
 • dapat membina dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri
 • dapat melindungi diri dan keluarga daripada ancaman bahaya atau disakiti oleh orang lain
 • mengurangkan kejadian yang berunsurkan jenayah dalam masyarakat
 • mewujudkan keadaan aman dan makmur di sesebuah kawasan kejiranan
 • memupuk semangat kerjasama dan semangat perpaduan
 • menyumbangkan pendapatan sampingan kepada sesetengah orang
Advertisements