Jika jasad seseorang memiliki jantung untuk mengepam darah ke seluruh sel, maka Surah Yaasin bagaikan hati al-Quran yang menjana kelebihan dan keistimewaan bagi insan yang membacanya.

Apabila seseorang membaca Surah Yaasin kerana mengharapkan reda Allah SWT dan pembalasan di akhirat, maka dosa-dosanya berguguran kerana memperoleh keampunan dan rahmat daripada-Nya.