Kata hubung ialah kata penyambung iaitu kata tugas yang menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu binaan ayat majmuk. Antara kesalahan penggunaan kata hubung ialah:-

  • meredah sungai yang mana arusnya…  >  meredah sungai yang arusnya…
  • terpaksa memikul tanggungjawab di mana sepatutnya…  > terpaksa memikul tanggungjawab yang sepatutnya…
  • jika sekiranya gagal  > jika gagal / sekiranya gagal
  • dia menyatakan yang > dia menyatakan bahawa
  • kita tidak menyedari yang…  > kita tidak menyedari bahawa
Advertisements