Tema:

  • Peranan budi dalam kehidupan manusia.

Persoalan:

  • Budi baik akan dikenang orang walaupun telah meninggal dunia.
  • Walaupun sedikit budi yang ditabur tetap akan dikenang orang.
  • Budi yang ditabur juga akan menerapkan rasa kasih sayang yang berpanjangan sesama insan.

Nilai:

  • Baik hati
  • Hemah tinggi
  • Mengenang jasa

Pengajaran:

  • Kita hendaklah berbuat baik sesama insan selagi masih hidup.
  • Kita mestilah mengenang budi orang kepada kita.
  • Kita haruslah menabur budi agar melahirkan masyarakat yang berkasih sayang dan bersatu hati.

Maksud:

PANTUN

MAKSUD

Terang bulan terang di paya,

Anak kambing memakan rumput;

Jika tak kenang kepada saya,

Nama yang baik tidak tersebut.

Anak merak mati tersangkut,

Mati dipanah Seri Rama;

Resam di dunia juga disebut,

Orang yang mati meninggalkan nama.

Anak itik terenang-renang,

Air pasang tenang-tenangan;

Budi sedikit bila kan hilang,

Itu menjadi kenang-kenangan.

Anak ikan berlima-lima,

Mari ditimpa punggur berdaun;

Kasih tuan saya terima,

Sebagai hutang seribu tahun.