Skim cepat kaya ialah satu penipuan yang terang-terangan. Walau bagaimanapun, bukan sedikit rakyat negara ini yang terlibat dengan skim ini. Mereka mudah lupa diri apabila disogokkan dengan keuntungan yang berlipat ganda, dalam masa yang singkat pula, walhal itu semua adalah gimik semata-mata.

Antara langkah menangani skim cepat kaya ialah:-

 • Pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia dan polis mestilah bertindak pantas membanteras skim cepat kaya yang muncul.
 • Tindakan tegas seperti mengenakan hukuman yang berat terhadap penganjur dan juga orang ramai yang terlibat.
 • Masyarakat mesti diberikan penjelasan tentang bahaya skim ini serta helah penipuan orang yang tidak bertanggungjawab.
 • Menggubal undang-undang yang lebih relevan dengan kesalahan yang dilakukan.
 • Mekanisme sistem kewangan negara perlu dimantapkan seperti memudahkan prosedur pemberian pinjaman kewangan kepada golongan yang memerlukan.
 • Perancangan dan pelaksanaan undang-undang penguatkuasaan wajiblah bersifat tegas dan tanpa mengira masa.
 • Penguat kuasa wajar diberikan latihan dan pendedahan terkini untuk meningkatkan kepakaran dan keupayaan membanteraskan segala bentuk skim cepat kaya.
 • Pihak swasta seperti bank mestilah memainkan peranan penting dan tidak menjadi ejen skim cepat kaya.
 • Kempen penerangan bagi menggalakkan rakyat menyertai skim pelaburan konvensional yang sah perlu digerakkan.
 • Mana-mana laman web yang mengendalikan skim cepat kaya mestilah dihalang daripada beroperasi.
 • Kakitangan kerajaan yang terlibat perlu dikenakan tindakan tegas seperti buang kerja dan lain-lain.