Antara punca kegiatan kokurikulum tidak begitu disukai oleh pelajar :-

 • Pihak sekolah melaksanakan kegiatan kokurikulum seperti melepaskan batuk di tangga.
 • Pihak sekolah mengecualikan pelajar kelas peperiksaan daripada sebarang aktiviti kokurikulum.
 • Sikap ibu bapa yang meletakkan keutamaan tentang pencapaian akademik.
 • Perbelanjaan yang agak besar bagi menyediakan keperluan untuk bergiat dalam kegiatan ini.
 • Kekurangan peruntukan untuk menjalankan aktiviti menyebabkan kegiatan ini hambar dan tidak berjaya menarik minat pelajar.
 • Kesuntukan masa menyebabkan pelajar menjadikan hari cuti untuk menyiapkan kerja sekolah dan berehat.
 • Kekurangan pakar dan pemimpin yang berkebolehan di pihak guru menyebabkan kegiatan ko menjadi kosong dan membuang masa.
 • Sikap sesetengah pihak pengurusan sekolah yang memandang serong terhadap pelajar yang terlibat dan aktiviti ko itu sendiri.
 • Kurang kesedaran tentang kepentingan ko menyebabkan pelajar tidak berminat.
 • Kekurangan kemudahan prasarana seperti kawasan yang sesuai, peralatan, pengangkutan dan kewangan menyebabkan kegiatan ini menjadi seperti hidup segan mati tak mahu.
 • Pihak sekolah juga kementerian lebih mengutamakan prestasi akademik daripada prestasi bidang lain.
 • Kurang mendapat sokongan daripada anggota masyarakat dan pihak swasta juga pihak  kerajaan.