Kata kerja transitif ialah jenis kata kerja yang mesti diikuti oleh objek atau kata nama dalam setiap ayat. Jika tidak, ayat yang dibina itu menjadi salah atau tidak gramatis.

FORMULA:-

Kata Kerja Transitif (KKT) ————————> Objek (KN)

  • Contoh ayat:
  1. Dia membeli buku di kedai itu.  √  > membeli – KKT, buku – Objek.
  2. Dia membeli banyak buku di kedai itu.  X  > membeli – KKT, banyak – bukan Objek.
  3. Ketagihan rokok dapat membawa kepada kematian.  X  > membawa – KKT, kepada – bukan Objek
  4. Ketagihan rokok dapat membawa kematian.  √  > membawa – KKT, kematian – Objek