“Dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan.”

(Surah Al-Maaidah:2)