• Kata adjektf (KA) ialah kata yang menerangkan keadaan atau sifat dan perihal sesuatu benda atau kata nama.

Antara jenis kata adjektif  (KA) ialah:-

  1. Sifatan [ baik, pandai, tegas, buas, berani… ]
  2. Warna [ merah, kuning, kelabu, merah tua… ]
  3. Ukuran [ besar, panjang, dalam, tinggi… ]
  4. Bentuk [ bulat, bujur, bengkok, leper… ]
  5. Waktu [ segera, cepat, lama, suntuk … ]
  6. Jarak [ jauh, hampir, nyaris, rapat … ]
  7. Cara [ cermat, kasar, boros, tangkas … ]
  8. Emosi [ suka, sayang, cinta, gembira … ]
  9. Pancaindera [ manis, masam, masin pahit … ]
  10. Kekerapan [ jarang, jarang-jarang, selalu, kerap … ]

  Bagaimana Mengenal Kata Adjektif  (KA)?

   1. KA dapat digunakan bersama-sama kata penguat { sangat besar, merah sekali, paling baik }
   2. KA dapat disertai imbuhan ‘ter-‘ dan ‘se-‘ { terbaik, sebesar, tercantik }
   3. KA hadir selepas kata nama { bola besar, rumah cantik, kereta buruk }
   4. Menggunakan kata nafi ‘tidak’ { tidak besar, tidak mahal }
   5. KA dapat diulang dengan imbuhan ‘se-‘ dan ‘-nya { sebaik-baiknya, sebesar-besarnya }

   Kesalahan Penggunaan Kata Adjektif (KA)

   • Paling besar sekali rumah itu.
   • Barang-barang di kedai itu mahal-mahal.
   • indah (KA) > memperindahkan.
   • besar (KA) > diperbesarkan.

   SEPATUTNYA:-

   • Paling besar rumah itu. / Besar sekali rumah itu.
   • Barang di kedai itu mahal-mahal. / Barang-barang di kedai itu mahal.
   • indah > memperindah / mengindahkan / diperindah / diindahkan
   • besar > memperbesar / diperbesar / dibesarkan


    Advertisements