Bahagian C

[40 markah]

Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan.

  1. Selain keluarga, rakan merupakan orang penting dalam kehidupan kita. Jelaskan faedah-faedah yang diperoleh apabila kita ramai kawan.
  2. Bercuti bersama-sama keluarga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Huraikan pernyataan di atas.
  3. Sekolah anda telah mengadakan pertandingan berbalas pantun. Anda ditugaskan untuk menyediakan laporan tentang pertandingan tersebut. Tulis laporan selengkapnya.
  4. Bencana alam seperti kejadian banjir kilat dan tanah runtuh sering berlaku. Bincangkan punca-punca berlakunya bencana tersebut.
  5. Peribahasa ‘Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan’ menasihati kita supaya sentiasa berusaha untuk mencapai sesuatu tujuan. Tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa ini.
Advertisements